Vastgesteld: 08 juni 2017

Uitgangsvraag

Wat zijn de bijzondere aspecten van de diagnostiek van epilepsie bij oudere patiënten?


Aanbevelingen

Houd rekening met de mogelijkheid dat er sprake is van epilepsie bij ouderen met in aanvallen optredende verwardheid, amnesie of cognitieve stoornissen. Verricht bij deze oudere patiënten diagnostiek zoals die ook bij de algemene populatie met verdenking op epilepsie plaatsvindt, inclusief de inzet van langdurig video-EEG-onderzoek op indicatie.