Vastgesteld: 08 juni 2017

Uitgangsvraag

Wat is de behandeling van een refractaire status epilepticus bij kinderen?


Inleiding


Lees meer

Een deel van de kinderen reageert niet na een benzodiazepine gevolgd door een anti-epilepticum. De status is dan refractair.

Aanbevelingen

Zorg bij een refractaire status epilepticus eerst voor stabilisatie van vitale functies. Coupeer de aanval medicamenteus volgens het schema in de bijlage van Status epilepticus > Bij kinderen.

Waarschuw de anesthesist en/of kinderintensivist voor de kans op een refractaire status epilepticus wanneer de status niet is gestopt na toediening van twee anti-epileptica. Overweeg ondertussen nog een snel toedienbaar middel als valproaat of levetiracetam te geven.

Zorg voor een protocol in uw ziekenhuis. Houd u aan de doseringen en het tijdschema om het ontstaan van een refractaire status te voorkomen.

Bij gebruik van propofol moet de dosering binnen zekere grenzen blijven en toediening onder strikte controles plaatsvinden vanwege het risico van een propofol-infusiesyndroom.