Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn de mogelijkheden op een spoedeisende hulp (SEH) afdeling om een aanval te couperen?


Inleiding


Lees meer

De situatie op de spoedeisende hulp (SEH) is anders dan buiten het ziekenhuis. De mogelijkheid bestaat de medicatie ter coupering intraveneus toe te dienen. De vitale functies kunnen worden bewaakt. De vraag is of intraveneuze toediening al dan niet de voorkeur heeft, en daarnaast welke middelen in aanmerking komen.

Aanbevelingen

Coupeer bij een kind met een status epilepticus zo snel mogelijk met midazolam nasaal, buccaal, of intramusculair wanneer er geen aanwezige intraveneuze toegang is. Breng direct hierna een intraveneuze toegang aan.

Coupeer intraveneus met midazolam of lorazepam indien er al een intraveneuze toegang bestaat.

Gebruik of fenytoïne of valproaat of levetiracetam (alle intraveneus) om een voortdurende convulsieve status epilepticus te couperen.

Gebruik wanneer de convulsieve status epilepticus effectief is onderdrukt en men wel intraveneus wil opladen bij voorkeur valproaat of levetiracetam omdat fenytoïne geen eerste keus middel is voor langdurende behandeling.

Gebruik fenytoïne niet bij cardiale problemen, gebleken overgevoeligheid voor fenytoïne, bij falen van fenytoïne bij een eerdere status en bij een aantal specifieke epilepsiesyndromen.

Wees terughoudend met valproaat bij leverziekten, mogelijke stollingsstoornissen, verdenking op een metabole ziekte en bij kinderen onder de 2 jaar vanwege het risico op het Reye syndroom.