Vastgesteld: 11 juni 2018

Uitgangsvraag

Wat zijn de mogelijkheden buiten het ziekenhuis om een aanval te couperen?


Inleiding


Lees meer

In deze module worden de mogelijkheden besproken aanvallen te couperen buiten het ziekenhuis door bijvoorbeeld gezinsleden of door personeel van instellingen. Dus in situaties waarin het intraveneus toedienen van noodmedicatie niet mogelijk is. De mogelijkheden die ambulancepersoneel heeft vallen buiten het doel van deze richtlijn.

Aanbevelingen

Overweeg in plaats van diazepam rectaal, midazolam voor buccale of nasale toediening te verstrekken aan ouders / verzorgers van kinderen, indien er een indicatie is voor noodmedicatie.

Gebruik een dosering van 0.2 tot 0.25 mg/kg met een maximum van 10 mg voor midazolam buccaal, nasaal of intramusculair. Dien een tweede dosering toe wanneer de eerste dosering 5 minuten na toediening nog geen resultaat heeft. Zorg er bij de tweede dosering voor dat de totale hoeveelheid het maximum van 0.5 mg/kg of 10 mg niet overschrijdt zonder adequate mogelijkheden om de vitale functies te bewaken en in te grijpen (dus op een spoedeisende hulp (SEH), intensive care (IC)). Dien niet vaker dan twee keer noodmedicatie toe in verband met de verhoogde kans op ademdepressie.

Bespreek het gebruik van noodmedicatie, de maximale dosering en het maximale aantal toedieningen niet alleen mondeling met de ouders / verzorgers, maar geef hen deze informatie ook schriftelijk mee.