Vastgesteld: 18 april 2019

Uitgangsvraag

Welke medicamenteuze behandeling heeft de voorkeur bij patiënten epileptische aanvallen met een focaal begin?


Inleiding


Lees meer

Onder epileptische aanvallen met een focaal begin wordt verstaan aanvallen met motorische en/of niet motorische verschijnselen met of zonder verminderde gewaarwording, met of zonder overgang naar bliateraal tonisch-clonisch. 

Aanbevelingen

Geef de voorkeur aan lamotrigine of levetiracetam bij patiënten met epileptische aanvallen met een focaal begin. Overweeg als eerste keus middel ook carbamazepine, lacosamide, oxcarbazepine en valproaat (in alfabetische volgorde) wanneer daar aanleiding voor is op grond van bijwerkingenprofiel, de comorbiditeit, de comedicatie, leeftijd, geslacht, leefpatroon of het gebruiksgemak.

Valproaat is gecontra-indiceerd bij (jonge) meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd vanwege sterk verhoogde kans op teratogeniciteit. Gebruik dit middel alleen als andere middelen niet effectief zijn of niet worden verdragen.

Probeer bij falen eerste keus middel monotherapie met een ander anti-epilepticum. Daarna kan eventueel worden overgegaan op combinatietherapie.

Overweeg als tweede keus de middelen brivaracetam, clobazam (als combinatietherapie), gabapentine, perampanel, pregabaline, topiramaat en zonisamide (in alfabetische volgorde).