Overwegingen

Gestreefd wordt naar aanvalsvrijheid zonder bijwerkingen van de anti-epileptica. Ook het optreden van relevante bijwerkingen is een goede reden om anti-epileptica te staken. Wanneer achtereenvolgende regimes falen, wordt de kans om alsnog aanvalsvrij te worden op een volgend regime steeds kleiner (Kwan & Brodie, 2000; Carpay et al., 1998). Men dient steeds alert te zijn op een mogelijk foutieve diagnose of foutieve classificatie van de epilepsie en op de mogelijkheid van niet-medicamenteuze therapie (zie Epilepsiechirurgie,  > Ketogeen dieet, en > Neurostimulatie)