Overwegingen

In geval van twijfel over de diagnose heeft afwachten en eventueel verdere diagnostiek de voorkeur. Het filmen van de aanval, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon, kan daarbij zeer zinvol zijn. Bij blijvende diagnostische onzekerheid en voortduren van de aanvallen dient verwijzing naar gespecialiseerde epilepsiezorg te worden overwogen. Bij de afweging om wel of niet te starten spelen ook de ernst en de frequentie van de aanvallen een rol.