Zoekstrategie


Lees meer

Er is systematisch gezocht naar literatuur over de medicamenteuze behandeling van kinderen met een Rolandische epilepsie vanaf 1 januari 1995 in de databases Medline en the Cochrane Library. Uiteindelijk bleef er na het lezen van de full tekst nog één artikel over dat voldeed aan de volgende selectiecriteria:

  • Het onderzoek geeft antwoord op de vraag “Is medicamenteuze behandeling bij kinderen met een Rolandische epilepsie geïndiceerd?"
  • De studie is van voldoende kwaliteit (systematisch review, prospectieve gerandomiseerde studie of case-control studie).
  • De studie bekijkt het effect op de uitkomstmaten: aanvalsvrijheid en cognitief functioneren.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

Bouma et al. (Bouma et al., 1997) publiceerden een meta-analyse waarin het beloop van de aanvallen bij kinderen met een Rolandische epilepsie met centrotemporale pieken wordt beschreven. In deze meta-analyse zijn retrospectieve cohort-studies opgenomen. De berekende kans op remissie is 97.7%. Na correctie voor te jonge leeftijd komt het percentage van remissie op 99.97%. Van slechts ongeveer de helft van de kinderen in de meta-analyse was na te gaan of zij geen medicatie hadden gebruikt. 18.4% van de kinderen in deze meta-analyse kreeg nooit een anti-epilepticum. De kans op remissie wordt niet beïnvloed door al dan niet gestarte behandeling met anti-epileptica.

 

Conclusies

Laag

Het gebruik van anti-epileptica bij kinderen met een Rolandische epilepsie heeft geen effect op de kans op remissie van de epilepsie.

 (Bouma et al., 1997)