Zoekstrategie


Lees meer

Voor deze vraag is niet systematisch naar literatuur gezocht. Er is gebruik gemaakt van bij de werkgroep bekende literatuur over de indicatie voor het behandelen van patiënten met de diagnose juveniele myoclonus epilepsie.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

In het merendeel van de leerboeken staat dat bij de diagnose juveniele myoclonus epilepsie behandeling met anti-epileptica gedurende het hele leven geïndiceerd is.

Camfield & Camfield (Camfield & Camfield, 2009) namen interviews af bij 23 van de 24 kinderen bij wie zij meer dan twintig jaar geleden de diagnose juveniele myoclonus epilepsie hadden gesteld. De gemiddelde duur tussen diagnose en/of start van behandeling en het interview was 25.8 jaar. Hiervan hadden zeven mensen ooit het anti-epilepticum gestaakt en dit weer hervat in verband met een recidief. 11 van de 23 volwassenen waren definitief met de medicatie gestopt. Hiervan waren zes personen aanvalsvrij, drie hadden alleen myoclonieën die hen niet belemmerden en twee hadden sporadisch aanvallen (zowel absences als gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen). De auteurs adviseren om op laatadolescente of jongvolwassen leeftijd het staken van medicatie te overwegen.

Geithner et al. (Geithner et al., 2012) verrichtten een soortgelijke studie. 31 patiënten met een juveniele myoclonus epilepsie bij wie meer dan 25 jaar geleden de diagnose gesteld was, werden benaderd. 6 van de 31 (19%) waren aanvalsvrij zonder medicatie.

Conclusies

Geen beoordeling

Een deel van de kinderen met een juveniele myoclonus epilepsie kan op volwassen leeftijd de medicatie stoppen en daarbij compleet aanvalsvrij blijven of enkel last hebben van myoclonieën zonder dat dit reden is de medicatie te hervatten.

(Camfield & Camfield, 2009; Geithner et al., 2012)