Vastgesteld: 18 april 2019

Inleiding

Sinds 2015 wordt een status epilepticus volgens de ‘ILAE (International League Against Epilepsy) Task Force on Classification of Status Epilepticus’ (Trinka et al., 2015) gedefinieerd als: “…een toestand als gevolg van danwel het falen van mechanismen verantwoordelijk voor het termineren van een epileptische aanval, ofwel de initiatie van mechanismen die leiden tot abnormaal langdurige epileptische aanvallen (na tijdpunt t1). Het is een toestand die langdurige consequenties (na tijdpunt t2) kan hebben, waaronder neuronale celdood, neuronale schade en veranderingen van neuronale netwerken. In het geval van een convulsieve status epilepticus geldt voor tijdstip t1 5 minuten en voor tijdstip t2 30 minuten.

De uitgangsvragen die in deze module beantwoord worden zijn:

De non-convulsieve status epilepticus als complicatie van een ernstig onderliggend neurologisch lijden zoals een postanoxische encephalopathie wordt buiten beschouwing gelaten. In de bijlage treft u een praktische handleiding aan voor de behandeling van gegeneraliseerde convulsieve status epilepticus bij volwassenen.