Nieuwe literatuur

Een keer per jaar wordt per uitgangsvraag een literatuursearch verricht. Als deze search relevante informatie oplevert dan wordt de betreffende studie onder de tab ‘Nieuwe literatuur’ geplaatst. Daarnaast  worden vooruitlopend op deze jaarlijkse search incidenteel studies gevonden die eveneens van invloed kunnen zijn op de actualisatie van de richtlijn. Ook deze studies worden onder de tab ‘Nieuwe literatuur’ geplaatst. De werkgroep bespreekt alle nieuwe literatuur en vervolgens wordt besloten welke literatuur verwerkt wordt in de richtlijn en welke publicaties daarnaast in aanmerking komen voor verwerking in een evidence tabel. Op deze pagina kunt u zien of er nieuwe literatuur beschikbaar is.

Search januari 2018

McTague, A., Martland, T., & Appleton, R. (2018). Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev, 1, Cd001905. doi: 10.1002/14651858.CD001905.pub3. 

W,b, kosteneffectiviteitsstudies:

Sanchez Fernandez, I., Gainza-Lein, M., & Loddenkemper, T. (2017). Nonintravenous rescue medications for pediatric status epilepticus: A cost-effectiveness analysis. Epilepsia, 58(8), 1349-1359. doi: 10.1111/epi.13812. 

Search januari 2019

McTague, A., T. Martland, and R. Appleton.(2018). Drug management for acute tonic-clonic convulsions including convulsive status epilepticus in children. Cochrane Database Syst Rev, 1, Cd001905. DOI: 10.1002/14651858.CD001905.pub3. 

Gainza-Lein, M., I. Sanchez Fernandez, M. Jackson, N.S. Abend, R. Arya, J.N. Brenton, . . . T. Loddenkemper.(2018). Association of Time to Treatment With Short-term Outcomes for Pediatric Patients With Refractory Convulsive Status Epilepticus. JAMA Neurol, 75(4), 410-418. DOI: 10.1001/jamaneurol.2017.4382.