Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Welke medicamenteuze behandeling heeft de voorkeur bij patiënten met niet-classificeerbare aanvallen?


Aanbevelingen

Start met lamotrigine, levetiracetam of valproaat (in alfabetische volgorde) bij patiënten bij wie de classificatie van de epileptische aanvallen onduidelijk is. Houd bij valproaat rekening met de sterk verhoogde kans op teratogeniciteit.

Kies in tweede instantie voor clobazam of topiramaat (in alfabetische volgorde).

Overweeg verwijzing naar de derde lijn om tot een juiste classificatie te kunnen komen na het falen van twee anti-epileptica.

Wees terughoudend met carbamazepine, fenytoïne, gabapentine, oxcarbazepine en pregabaline (in alfabetische volgorde) vanwege een mogelijk averechts effect bij myoclonieën en absences.