Overwegingen

De werkgroep neemt het advies van NICE om valproaat te beschouwen als voorkeursmiddel over. Dit is echter geen automatisme. Bij iedere patiënt zal nadrukkelijk moeten worden gekeken naar andere factoren zoals het bijwerkingenprofiel, de comorbiditeit, de comedicatie, leeftijd, geslacht, leefpatroon en het gebruiksgemak. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd is dit middel in principe gecontra-indiceerd vanwege de sterk verhoogde kans op teratogeniciteit. Alternatief is te starten met lamotrigine of levetiracetam (in alfabetische volgorde). Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat lamotrigine vaak niet effectief is bij myoclonieën.

De werkzaamheid van levetiracetam als monotherapie is niet in een randomized controlled trial (RCT) aangetoond. Wel is de werkzaamheid als add-on aangetoond in een RCT, en wordt levetiracetam in de praktijk vaak gebruikt bij genetisch gegeneraliseerde epilepsie (juveniele myoclonus epilepsie) (Noachtar et al., 2008; Sharpe et al., 2008). Bovendien onderdrukt levetiracetam fotosensitiviteit (Kasteleijn-Nolst Trenite et al., 1996).

De werkgroep beschouwt carbamazepine en oxcarbazepine (in alfabetische volgorde) niet als eerste of tweede keus middel aangezien het bij myoclonieën en absences averechts kan werken (Perucca et al., 1998) .

Economische evaluaties

Er zijn vijf bruikbare artikelen gevonden met betrekking tot deze uitgangsvraag (Marson et al., 2007; Remak et al., 2003; Remak et al., 2004; Hawkins et al., 2005; Maltoni & Messori, 2003). Deze artikelen werden allen beoordeeld aan de hand van de zeven vragen zoals beschreven bij ‘Methodiek – economische evaluaties’. Als gevolg van de heterogeniteit van onderzoekspopulaties, behandelingsopties en gebruikte onderzoeksmethoden, is het moeilijk om een eenduidige conclusie te geven op basis van de resultaten van deze studies. Dit in acht nemende kan geconcludeerd worden dat alleen van topiramaat voorgeschreven bij gegeneraliseerde aanvallen de kosteneffectiviteit is bevestigd in meerdere studies (Marson et al., 2007; Remak et al., 2003; Remak et al., 2004; Hawkins et al., 2005; Maltoni & Messori, 2003). Voor de beoordeling van de artikelen wordt verwezen naar de evidence tabel onder ‘economisch evaluatieonderzoek’ in de bijlagen.