Vastgesteld: 18 april 2019

Uitgangsvraag

Wat is het effect van behandeling met anti-epileptica bij patiënten met epilepsie en een verstandelijke beperking?


Aanbevelingen

Behandel patiënten met een verstandelijke beperking net als andere patiënten. Ga daarbij uit van de standaard uitgangspunten voor het gebruik van anti-epileptica (zie anti-epileptica) en neem daarbij in acht dat aanvalsvrijheid bij deze patiënten doorgaans moeilijker te bereiken is.

Overweeg het omzetten naar een middel met minder cognitieve bijwerkingen wanneer patiënten met epilepsie en een verstandelijke beperking fenytoïne of fenobarbital gebruiken.

Wees alert op moeilijk als zodanig te herkennen bijwerkingen op stemming en gedrag. Wees ook alert op somatische bijwerkingen die zich anders presenteren bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen zonder verstandelijke beperking.