concept 2018

Let op!
Dit is niet de vastgestelde richtlijn! Deze vindt u op: http://epilepsie.neurologie.nl/cmssite/index.php?pageid=408 

Let op!

Dit is niet de vastgestelde richtlijn! Deze vindt u op: http://epilepsie.neurologie.nl/cmssite/index.php?pageid=497

Actualisatie 2018-2019 (Concept)

Commentaar geven is niet meer mogelijk. De commentaarfase is gesloten op 13 februari 2019

In de linkerkolom treft u de verschillende modules aan. De modules zijn vanaf 2013 jaarlijks geactualiseerd als dat op basis van nieuwe literatuur noodzakelijk was en vervolgens vastgesteld door de beroepsverenigingen. In januari 2018 heeft er een nieuwe literatuursearch plaatsgevonden. De relevante literatuur is besproken in de werkgroep en eventueel verwerkt in deze geactualiseerde conceptrichtlijn 2018-2019.

De wijzigingentabel hieronder geeft de belangrijkste wijzigingen weer per module. De subcommissie Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) stelt jaarlijks vast voor welke modules een commentaarronde nodig is. Op 19 december 2018  is vastgesteld dat voor onderstaande modules een commentaarronde nodig was. Commentaar geven was mogelijk van 21 december 2018 tot en met 13 februari 2019. Alle binnengekomen commentaren zijn gebundeld en worden voorgelegd aan de werkgroep. Deze worden besproken in de werkgroepvergadering in april 2019 en verwerkt in de conceptrichtlijn 2018-2019. Vervolgens wordt de aangepaste richtlijn ter autorisatie aangeboden aan de betreffende beroepsverengingen. Naar aanleiding daarvan wordt de huidige richtlijn aangepast. Dit is rond juni 2019.

Een commentaarronde was nodig voor:

Wijzigingentabel

Module

Wijziging(en)

Elektrofysiologisch onderzoek

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: De Tiège (2017).

·          In de overwegingen opgenomen: Chochoi (2017); Lamberink (2017); Sofat (2016); Tang (2017); Wyman (2017).

Immunologie

·          Module is geheel vernieuwd.

Anti-epileptica/welk anti-epilepticum/focaal begin

·          In de ‘Aanbevelingen’ toegevoegd: contra-indicatie valproaat.

·          In de ‘Onderbouwing bij ‘Samenvatting van de literatuur’ en in de ‘Overwegingen’ opgenomen: Baulac (2017); Brigo (2016); Hu (2017); Nevitt (2017); Nishida (2017); Nolan (2016); Zhao (2017)

Anti-epileptica/welk anti-epilepticum/gegeneraliseerd begin

·          De ‘Aanbevelingen’ zijn anders geformuleerd, inhoudelijk gelijk gebleven. In de ‘Aanbevelingen’ toegevoegd: contra-indicatie valproaat.

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is de tekst herordend en toegevoegd is: Colleran (2017)

Anti-epileptica/wanneer staken?

·          In de ‘Onderbouwing’ bij Samenvatting van de literatuur)’ is opgenomen Tan&Xiao (2017) en Lamberink (2017). De laatste ook in de ‘Overwegingen’.

Anti-epileptica/belangrijkste algemene anti-epileptica

·          Naam is veranderd in ‘Algemene anti-epileptica’

·          Brivaracetam is toegevoegd. Paar tekstwijzigingen.

Status Epilepticus bij volwassenen/schema

·          Schema ‘Behandeling generaliseerde convulsieve status epilepticus volwassenen’ is geheel herzien. 

Status Epilepticus bij volwassenen/initiële behandeling

·          Opgenomen in de ‘Onderbouwing’ bij  ‘Samenvatting van de literatuur’ artikelen van Su (2016), Gujjar (2017).

·          In de ‘Overwegingen’: Misra (2017). Legriel (2016).

Status Epilepticus bij volwassenen/refractaire status

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen Prabhakar (2017).

Status Epilepticus bij volwassenen/flowchart volwassenen

·          Flowchart ‘Behandeling generaliseerde convulsieve status epilepticus volwassenen’ is geheel herzien. 

Bewaking bij anti-epilepticagebruik/Osteoporose

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: Simm (2017).

Epilepsiechirurgie

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ is opgenomen: Dwivedi (2017).

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Moura (2016), Edelvik (2017) en Krucoff (2017).

·          In de Aanbevelingen is de postoperatieve nazorg geherformuleerd.

Neurostimulatie/NVS

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Ryvlin (2017), Granblichler (2017).

Neurostimulatie/DBS

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Sprengers (2017).

·          Idem in de ‘Overwegingen’.

Ketogeen dieet

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Zare (2017).

·          In de ‘Overwegingen ‘bij ‘economische evaluaties’ opgenomen: Wijnen (2017).

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Basu (2005), Brigo (2017), Huang (2009).

Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica/Absence epilepsie/tweede keus

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Cnaan (2017), Glauser (2013).

Epilepsiesyndromen bij kinderen en anti-epileptica/Juveniele Myoclonus Epilepsie/Eerste keus medicatie

·          In de ‘Onderbouwing’ bij ‘Samenvatting van de literatuur’ opgenomen: Liu (2017).

Verstandelijke beperking/behandeling

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Shankar (2017), Sourbron (2017), Copeland (2017).

Beroerte/acuut symptomatische aanval:

·          In de inleiding is Wang (2016) opgenomen.

Psychogene niet-epileptische aanvallen

·          In de ‘Overwegingen’ opgenomen: Myers (2017), Tolchin (2018)

Begeleiding

·          In de ‘Overwegingen’ aantal tekstuele wijzigingen aangebracht.

Aanvalsdetectie

·          Geheel nieuwe module

SUDEP

·          Geheel nieuwe module 

 

 

Lacunes in kennis

·          Kennishiaat geformuleerd over anti-epilepticagebruik bij hersentumor.