Patiëntenversie

Deze patiëntenversie is geschreven voor mensen met epilepsie, hun partners, ouders van een kind met epilepsie en verzorgers. De patiëntenversie is gebaseerd op de richtlijn ‘Epilepsie’ uit 2016. Er wordt gewerkt aan de versie van 2017 die op 8 juni 2018 is vastgesteld. De veranderingen in vergelijking met 2016 hebben vooral te maken met de nieuwe aanvalsclassificatie. 

De samenstelling en inhoud van deze uitgave is afgestemd met de werkgroep richtlijn ‘Epilepsie’. De conceptteksten werden ook becommentarieerd door leden van de werkgroep patiëntenversie richtlijn epilepsie en een klankbordgroep bestaande uit (ervaringsdeskundige) mensen met epilepsie en ouders van kinderen met epilepsie.

De patiëntenversie van de richtlijn ‘Epilepsie’ is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, in samenwerking met het Epilepsiefonds, de Epilepsie Vereniging Nederland en het Nationaal Epilepsie Register.