Vastgesteld: 11 juni 2018

Werkgroep

 Werkgroepleden

 • Prof. dr. H.J.M. Majoie (voorzitter), neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/ Maastricht UMC+, Heeze en Maastricht
 • Prof. dr. A.P. Aldenkamp, psycholoog, Kempenhaeghe Heeze en Maastricht UMC+
 • P.B. Augustijn, kinderneuroloog, SEIN, Heemstede
 • Dr. C.A. van Donselaar, neuroloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Dr. G.J. de Haan, neuroloog, SEIN, Heemstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • Prof. dr. P.A.M. Hofman, neuroradioloog, Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe Heeze
 • Dr. R.H.C. Lazeron, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ Heeze
 • Dr. F. Leijten, neuroloog, UMC Utrecht
 • Dr. P. Klarenbeek, neuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen (per april 2018)
 • Em. prof. dr. D. Lindhout, klinisch geneticus, kinderarts niet praktiserend, UMC Utrecht en SEIN Heemstede
 • Dr. W. van der Meij, neuroloog, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (per april 2018)
 • Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ 
 • Dr. B. Panis, kinderneuroloog, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen 
 • Dr. V. Roelfsema, kinderarts-kinderneuroloog, Martiniziekenhuis, Groningen 
 • J. H. van Tuijl, neuroloog, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tilburg
 • M.J.B.M. Veendrick, AVG arts, Kempenhaeghe Woonzorg, Heeze
 • Dr. P. van Vliet, neuroloog/intensivist, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
 • Dr. I. Wegner, neuroloog, SEIN Zwolle en Leeuwarden
 • Dr. G.J.M. Zijlmans, neuroloog, UMC Utrecht en SEIN Heemstede (deelname beeindigd per oktober 2017)

Deze richtlijn is onderdeel van de verdiepingsstage richtlijnontwikkeling van de NVN. Aan de actualisatie en uitbreiding van deze richtlijn verlenen de volgende assistenten in opleiding (aios) hun medewerking:

 • M.A.A.M. de Bruijn, aio neurologie Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Tlburg
 • N.M. van der Kolk, aio neurologie RadboudMC, Nijmegen
 • A. Uiterwijk, aio neurologie Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
 • J. van de Wardt, aio neurologie Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Verklaring omtrent mogelijke belangenverstrengeling met betrekking tot de richtlijn ‘Epilepsie’

Met ondersteuning van:

 • A. Buenen, web-ontwikkelaar, Buenen en Teuwen ICT-oplossingen, Heeze
 • I. Gijselhart, bibliothecaresse, Kempenhaeghe Heeze
 • D.M.A.L. Jenniskens, voorlichter, Epilepsiefonds Houten
 • E.E.M. Kolsteren, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht
 • Dr. G.A.P.G. van Mastrigt, HTA onderzoeker/epidemioloog B, Universiteit  Maastricht 
 • Dr. M.A. Pols, arts/epidemioloog, beleidsmedewerker Kwaliteit NVN, senior adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht
 • K. Venhorst, adviseur, Kennisinstituut van Medisch Specialisten Utrecht
 • B.F.M. Wijnen, HTA onderzoeker, Universiteit Maastricht & Kempenhaeghe Heeze