concept 2018

Uitgangsvraag

Welke medicamenteuze behandeling heeft de voorkeur bij patiënten met aanvallen met een gegeneraliseerd begin?


Inleiding


Lees meer

Onder aanvallen met een gegeneraliseerd begin worden verstaan aanvallen met motorische en niet-motorische (absences) verschijnselen. Voor absences zie > Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica > Absence epilepsie

Aanbevelingen

Tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin gecombineerd MET myoclonieën.

  • Levetiracetam en valproaat (alfabetische volgorde) zijn eerste keus middelen.
  • Valproaat is gecontra-indiceerd bij (jonge) meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd vanwege sterk verhoogde kans op teratogeniciteit. Gebruik dit middel alleen als andere middelen niet effectief zijn of niet worden verdragen.
  • Geef (liever) geen lamotrigine aangezien dit myoclonieën kan verergeren.
  • Overweeg clobazam (als combinatietherapie) perampanel of topiramaat (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin en myoclonieën wanneer valproaat en levetiracetam ineffectief of gecontra-indiceerd zijn.
  • Overweeg clonazepam of zonisamide (in alfabetische volgorde) wanneer zowel eerste keus middelen als clobazam, perampanel en topiramaat ineffectief of gecontra-indiceerd zijn.
  • Gebruik geen carbamazepine, fenytoïne, gabapentine, oxcarbazepine en pregabaline (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin en myoclonieën of absences, omdat ze een averechts effect kunnen hebben bij deze typen aanvallen.

 Tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin ZONDER myoclonieën

  • Lamotrigine is net als levetiracetam en valproaat eerste keus middel bij deze categorie patiënten.
  • Voor het overige gelden bovenstaande overwegingen. 

Kies in eerste instantie voor levetiracetam of valproaat (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin gecombineerd met myoclonieën.

Valproaat is in principe gecontra-indiceerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd vanwege de sterk verhoogde kans op teratogeniciteit.

Overweeg clobazam (als combinatietherapie) of topiramaat (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met met een gegeneraliseerd begin en myoclonieën wanneer valproaat en levetiracetam gecontra-indiceerd zijn.

Kies in eerste instantie voor lamotrigine, levetiracetam of valproaat (in alfabetische volgorde) bij gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen zonder myoclonieën.

Overweeg clobazam (als combinatietherapie) of topiramaat (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin zonder myoclonieën wanneer lamotrigine, levetiracetam en valproaat gecontra-indiceerd zijn.

Overweeg clonazepam, perampanel of zonisamide (in alfabetische volgorde) wanneer zowel eerste keus middelen als clobazam en topiramaat ineffectief of gecontra-indiceerd zijn.

Gebruik geen carbamazepine, fenytoïne, gabapentine, oxcarbazepine en pregabaline (in alfabetische volgorde) bij tonisch-clonische aanvallen met een gegeneraliseerd begin en myoclonieën of absences, omdat ze een averechts effect kunnen hebben bij deze typen aanvallen.