Overwegingen

In het rapport ‘Epilepsiezorg: waarden vanuit patiëntenperspectief. Een onderzoek naar waarden binnen ondersteuning aan mensen met epilepsie’ (EVN et al., 2017) geeft de patiëntenvereniging aan wat de organisatie van zorg betreft belang te hechten aan deskundigheid, goede coördinatie en samenwerking tussen hulpverleners, en continuïteit van zorg en ondersteuning. De werkgroep kan zich in grote lijnen in bovenstaande adviezen vinden.

Kinderen met epilepsie die van de kinderneuroloog/kinderarts naar een neuroloog voor volwassen patiënten overgaan, ervaren, naast de medische problematiek, ook problemen op het psychosociale vlak. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het van belang dat de transitie tijdig wordt besproken en voorbereid (adviesleeftijd 14 jaar). Aandacht voor zelfstandigheid en zelfmanagement waarbij de ouders betrokken worden, is wezenlijk Geerlings et al., 2016; Landelijke Werkgroep Transitie, 2013). Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van zogenoemde groeiwijzer epilepsie, deze is er ook voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie

De groeiwijzer wordt opgenomen bij  de ‘Patiënteninformatie’. 

Kinderen met epilepsie die van de kinderneuroloog/kinderarts naar een neuroloog voor volwassen patiënten overgaan, ervaren, naast de medische problematiek, ook problemen op het psychosociale vlak. Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het van belang dat de transitie tijdig wordt besproken en voorbereid (adviesleeftijd 14 jaar). Aandacht voor zelfstandigheid en zelfmanagement waarbij de ouders betrokken worden, is wezenlijk (Geerlings et al., 2016; Landelijke Werkgroep Transitie, 2013). Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van zogenoemde groeiwijzer epilepsie, deze is er ook voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie. De groeiwijzer wordt opgenomen bij  de ‘Patiënteninformatie’.