Overwegingen

Er zijn enkele studies van matige kwaliteit beschikbaar die de effectiviteit van levetiracetam, lamotrigine, carbamazepine en gabapentine bij patiënten met epileptische aanvallen na een beroerte beschrijven. Deze studies zijn van onvoldoende kwaliteit om op basis daarvan een voorkeur aan één van deze middelen te geven.

De werkgroep is van mening dat alle eerste keus middelen bij partiële epileptische aanvallen toegepast kunnen worden.

Wanneer een patiënt ten gevolge van de beroerte neurologische uitvalsverschijnselen vertoont, zoals bijvoorbeeld een afasie, bestaat er een risico dat bijwerkingen van anti-epileptica minder snel opgemerkt worden. Bij deze groep patiënten moet er bij de behandeling met anti-epileptica daarom extra aandacht zijn voor het optreden van bijwerkingen of interacties met eventuele comedicatie.