Zoekstrategie


Lees meer

Er is  gezocht naar literatuur waarin anti-epileptica met elkaar vergeleken worden op effectiviteit wat betreft aanvalsvrij zijn en complicaties bij volwassenen met een epileptische aanval na een beroerte. Er is gezocht vanaf 1 januari 1999 in de databases Medline en the Cochrane Library. Uiteindelijk bleven er na het bekijken van de gevonden literatuur vier artikelen over die voldeden aan de criteria:

  • De studie bekijkt het effect op de uitkomstmaten aanvalsvrij zijn en/of bijwerkingen.
  • De studie is van voldoende niveau (systematische reviews, randomized controlled trials (RCTs) en cohortstudies).

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

Er zijn geen gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studies om richting te geven aan de keuze voor een anti-epilepticum. Anti-epileptica van eerste voorkeur bij de behandeling van lokalisatiegebonden epilepsie kunnen allen gebruikt worden.

Er zijn vier studies geïncludeerd over het effect van anti-epileptica bij acuut symptomatische en laat symptomatische epileptische aanvallen na het optreden van een beroerte. Hiervan keken drie studies naar laat symptomatische aanvallen en één studie naar zowel acuut symptomatische als laat symptomatische epileptische aanvallen.

Levetiracetam bij laat symptomatische aanvallen na een beroerte

Kutlu et al. (Kutlu et al., 2008) en Belcastro et al. (Belcastro et al., 2008) onderzochten het effect van levetiracetam bij laat symptomatische aanvallen na een beroerte. Zij bereikten aanvalsvrijheid van minimaal een jaar bij respectievelijk 82 en 77% van de patiënten. Bijwerkingen traden op bij respectievelijk 20 en 46% van de patienten. In beide studies was geen controlegroep beschikbaar.

Gabapentine bij laat symptomatische aanvallen na een beroerte

71 patiënten met een beroerte en laat symptomatische aanvallen werden behandeld met gabapentine in een dosis van 900 tot 1200 mg. In geval van een herhaalde epileptische aanval werd de dosis met 300 mg verhoogd. Bij twee patiënten werd de gabapentine gestopt vanwege onvoldoende aanvalscontrole. Bij 13 van de 71 (18%) patiënten trad binnen 30 maanden opnieuw een aanval op. Bijwerkingen traden op bij 38% van de patiënten, waardoor twee patiënten stopten met de gabapentine (Alvarez-Sabin et al., 2002) .

Lamotrigine en carbamazepine bij acuut symptomatisch en laat symptomatische aanvallen na een beroerte

Gilad et al. (Gilad et al., 2007) onderzochten bij 64 patiënten het effect van lamotrigine ten opzichte van sustained-release carbamazepine bij acuut symptomatisch en laat symptomatische aanvallen na een beroerte. In de lamotriginegroep werd 72% aanvalsvrijheid bereikt, in de carbamazepinegroep 44%. Door het kleine aantal patiënten in deze studie is dit geen significant verschil (p=0.06). Het aantal patiënten die stopten met de studie door bijwerkingen (adverse events) was significant lager in de lamotrigine groep (3% vs 31%, p=0.02).

Conclusies

Zeer laag

Levetiracetam zorgt gedurende minimaal een jaar bij ongeveer 80% van de patiënten met een laat symptomatische aanval na een beroerte voor aanvalsvrijheid en bij 20 tot 46% voor bijwerkingen.

(Belcastro et al., 2008; Kutlu et al., 2008) 

 

Zeer laag

Gabapentine zorgt gedurende 30 maanden bij ongeveer 82% van de patiënten met een laat symptomatische aanval na een beroerte voor aanvalsvrijheid en bij ongeveer 38% voor bijwerkingen.

(Alvarez-Sabin et al., 2002)

 

Laag

Lamotrigine zorgt ten opzichte van sustained-release carbamazepine bij patiënten met acuut en/of laat symptomatische aanvallen na een beroerte voor minder bijwerkingen die aanleiding geven om de behandeling te staken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat lamotrigine voor meer aanvalsvrijheid zorgt.

(Gilad et al., 2007)