Overwegingen

In de dagelijkse praktijk is het gangbaar om behandeling met anti-epileptica te starten na een eerste laat symptomatische aanval. Deze keuze is met name gebaseerd op het feit dat het recidiefrisico hoog is (47-93 %) (Hesdorffer et al., 2009)

Er zijn in de algemene populatie geen aanwijzingen dat het vroeg starten van behandeling met anti-epileptica het ontwikkelen van epilepsie voorkomt (Marson et al., 2005). Er is derhalve geen bezwaar om na een eerste aanval in overleg met de patiënt het starten van behandeling met anti-epileptica uit te stellen.

De schaarse literatuur die beschikbaar is, geeft onvoldoende ondersteuning om een voorkeur voor een anti-epilepticum uit te spreken.