Zoekstrategie


Lees meer

Er is  gezocht naar literatuur over de effectiviteit van anti-epileptica op aanvalsvrij zijn en bijwerkingen bij volwassenen met een laat symptomatische aanval na een beroerte. Er is gezocht vanaf 1 januari 1999 in de databases Medline en the Cochrane Library. Uiteindelijk bleven er na het bekijken van de gevonden literatuur nog vier artikelen over die:

  • Een antwoord geven op de vraag of patiënten met een laat symptomatisch insult na een beroerte behandeld moeten worden met anti-epileptica.
  • Het effect bekijken van de behandeling op de uitkomstmaten aanvalsvrij zijn en/of bijwerkingen.
  • Van voldoende niveau zijn (systematische reviews, randomized controlled trials (RCTs) en cohortstudies).

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

De geïncludeerde literatuur betreft een prospectieve, open studie naar lamotrigine versus sustained-release carbamazepine (Gilad et al., 2007) en drie prospectieve observationele studies, waarvan twee naar levetiracetam (Belcastro et al., 2008; Kutlu et al., 2008) en een naar gabapentine (Alvarez-Sabin et al., 2002).

Onder de geïncludeerde studies waren er geen die de behandeling van volwassenen met een laat symptomatische aanval na een beroerte met een anti-epilepticum vergeleken met geen behandeling of met behandeling met een placebo. De bewijskracht van de studies is daarom zeer beperkt.

Kutlu et al. (2008) en Belcastro et al. (2008) onderzochten het effect van levetiracetam bij laat symptomatische aanvallen na een beroerte. Zij bereikten aanvalsvrijheid bij respectievelijk 82 en 77% van de patiënten. Bijwerkingen traden op bij respectievelijk 20 en 46% van de patiënten (Kutlu et al., 2008; Belcasto et al., 2008).

Alvarez-Sabin et al. (2002) onderzochten bij 71 patiënten met laat symptomatische aanvallen de effectiviteit van gabapentine in een dosis van 900-1200 mg. In geval van een herhaalde aanval werd de dosis met 300 mg verhoogd. 58 patiënten (81,7%) bleven vrij van aanvallen. Bijwerkingen traden op bij 38% van de patiënten op (Alvarez-Sabin et al., 2002).

Gilad et al. (2007) onderzochten bij 64 patiënten het effect van lamotrigine t.o.v. carbamazepine bij acuut symptomatische en laat symptomatische aanvallen.  In de lamotrigine groep werd 72% aanvalsvrijheid bereikt, in de carbamazepine groep 44%. Door het kleine aantal patiënten in deze studie is dit geen significant verschil (p=0.06). Het aantal patiënten die stopten met de studie door bijwerkingen (adverse events) was significant lager in de lamotrigine groep (3% vs 31%, p=0.02) (Gilad et al., 2007).

Conclusies

Zeer laag

Het gebruik van levetiracetam, gabapentine en lamotrigine leidt bij 72-82% van de patienten met epileptische aanvallen na een beroerte tot aanvalsvrijheid. Voor carbamazepine lijkt dit percentage lager, rond de 44%.

(Kutlu, 2008; Belcastro, 2008; Alvarez-Sabin, 2002; Gilad, 2007)