Vastgesteld: 15 november 2013

Uitgangsvraag

Moet een patiënt met een beroerte en een acuut symptomatische aanval (binnen één week na de beroerte) behandeld worden met anti-epileptica?


Inleiding


Lees meer

Als er zich in de acute fase na een beroerte (binnen één week) een epileptische aanval voordoet valt dit onder de acuut symptomatische aanvallen. De kans op het ontwikkelen van epilepsie na het doormaken van een acuut symptomatische aanval is 33% (Hesdorffer et al, 2009) (zie  ook > Epidemiologie). Het is de vraag of er direct gestart moet worden met anti-epileptica na een eerste acuut symptomatische aanval. Daarnaast is er de vraag, hoe lang behandeling met anti-epileptica gecontinueerd moet worden als er eenmaal is gestart.

Aanbevelingen

Coupeer een acuut symptomatische aanval na een beroerte als de aanval niet vanzelf stopt, dat wil zeggen als er sprake is van een aanval die langer dan vijf minuten duurt.

Start met behandeling met anti-epileptica wanneer acuut symptomatische aanvallen na een beroerte recidiveren.

Overweeg om de behandeling met anti-epileptica na een acuut symptomatische aanval na een beroerte weer te staken. Arbitrair wordt in deze richtlijn gekozen voor een periode van zes weken tot drie maanden na de beroerte.