Zoekstrategie


Lees meer

Voor deze uitgangsvraag is gebruik gemaakt van de NICE-richtlijn (NICE-richtlijn, 2012) waar deze betrekking heeft op oudere patiënten met epilepsie. Aanvullend is een systematisch literatuuronderzoek verricht naar artikelen die na de NICE-richtlijn gepubliceerd zijn (vanaf juni 2010) in de databases Medline, Embase en the Cochrane Library. Studies werden geselecteerd op basis van de volgende selectiecriteria:

  • De studie heeft als uitkomstmaat aanvalsvrijheid, aanvalsreductie of bijwerkingen.
  • Het betreft vergelijkend onderzoek naar een anti-epilepticum versus een ander anti-epilepticum of een placebo bij oudere patiënten met epilepsie.
  • Het betreft gerandomiseerd onderzoek.

Dit leverde uiteindelijk een nieuwe studie op naast de NICE-richtlijn, namelijk de studie van Wehrhahn et al. (Wehrhahn et al., 2015).

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

Aanbevelingen in de NICE-richtlijn (NICE-richtlijn, 2012):

  • Maak geen onderscheid bij oudere patiënten met epilepsie en lever dezelfde diensten, onderzoeken en behandelingen als bij de algemene populatie.
  • Wees extra alert op de farmacokinetiek en dynamiek bij polytherapie en comorbiditeit bij oudere patiënten met epilepsie. Overweeg een lagere dosis anti-epilepticum en geef bij het gebruik van carbamazepine, preparaten met een gecontroleerde afgifte (controlled-release carbamazepine).
  • In 2015 verscheen een RCT van Werhahn et al. (Wehrhahn et al., 2015), die de effectiviteit van carbamazepine met vertraagde afgifte vergeleek met levetiracetam en lamotrigine bij 359 oudere patiënten met nieuw gediagnosticeerde focale epilepsie. Na 58 weken was de aanvalsreductie voor levetiracetam significant hoger dan voor carbamazepine met vertraagde afgifte, terwijl patiënten die carbamazepine gebruikten ook tweemaal zo vaak stopten met de medicatie vanwege bijwerkingen of overlijden dan in de levetiracetamgroep. Lamotrigine had een iets lagere aanvalsreductie dan levetiracetam, maar een hogere aanvalsreductie dan carbamazepine. Deze verschillen waren echter niet significant. Het aantal patiënten dat met lamotrigine stopte, lag tussen de beide andere middelen in.

Bewijskracht

De studie van Werhahn et al. (Wehrhahn et al., 2015) lijkt zorgvuldig opgezet te zijn. Omdat het slechts een enkele studie betreft met een beperkte grootte van de studiepopulaties, wordt de bewijskracht met een niveau verlaagd naar matig.

Voor de conclusie met betrekking tot levetiracetam waren de verschillen niet significant. De bewijskracht van deze conclusie wordt daarom met nog een niveau verlaagd tot laag.

Conclusies

Matig

Het is waarschijnlijk dat levetiracetam ten opzichte van carbamazepine met vertraagde afgifte leidt tot een grotere aanvalsreductie en minder bijwerkingen bij ouderen met epilepsie.

(Werhahn, 2015)

 

Laag

Er zijn aanwijzingen dat lamotrigine ten opzichte van carbamazepine met vertraagde afgifte leidt tot een grotere aanvalsreductie en minder bijwerkingen.

(Werhahn, 2015)