Overwegingen

Gezien de sterke bijwerkingen van fenobarbital op cognitie, slaap en gedrag wordt het profylactisch gebruik van fenobarbital bij kinderen met koortsconvulsies sterk ontraden. Ook profylaxe met diazepam ten tijde van koorts wordt niet aangeraden. De werkgroep is van mening dat anti-epileptica (intermitterend of continue gegeven) of antipyretica niet gegeven dienen te worden om koortsconvulsies te voorkomen.

Wel dient een kind met recidiverende koortsconvulsies gevolgd te worden en dient gelet te worden op de ontwikkeling en het al dan niet optreden van afebriele convulsies. Verder is het belangrijk ouders goed uit te leggen wat koortsconvulsies zijn, en wat ouders in de acute situatie zelf kunnen doen.