Zoekstrategie


Lees meer

Voor deze vraag is geen systematisch literatuuronderzoek verricht. Er is gebruik gemaakt van bij de werkgroep bekende literatuur.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

In een prospectieve vergelijkende studie worden de middelen fenobarbital, carbamazepine en valproaat vergeleken op de stijging van leverenzymen en plasmalipoproteïnen (Sonmez et al., 2006). Voor alle drie de middelen wordt na drie, zes en twaalf maanden een significante stijging van zowel leverenzymen als lipoproteïnen gevonden.

Uit een Amerikaanse retrospectieve studie blijkt dat valproaat in zeer zeldzame gevallen tot ernstig leverfalen kan leiden (Bryant & Dreifuss, 1996). Hetzelfde blijkt uit een onderzoek waarin de World Health Organization (WHO) database voor drugmonitoring wordt geanalyseerd (Bjornsson & Olsson, 2006). Het risico blijkt met name verhoogd bij kinderen jonger dan twee jaar die combinatietherapie met valproaat krijgen. Bij volwassenen is de incidentie 1:100.000 gebruikers. Bij kinderen jonger dan twee jaar is de incidentie hoger (1: 20.000) en afhankelijk van de comedicatie (Bryant & Dreifuss, 1996).

Conclusies

Geen beoordeling

Fenobarbital, carbamazepine en valproaat leiden tot een stijging van leverenzymen en plasmalipoproteïnen.

(Sonmez, et al., 2006)

 

Geen beoordeling

Valproaat kan tot ernstig leverfalen leiden.

(Bjornsson & Olsson, 2006; Bryant & Dreifuss, 1996)