Zoekstrategie


Lees meer

Er is gezocht vanaf 1 januari 1999 in de databases Medline, the Cochrane Library en Embase. Uiteindelijk werd slechts één studie gevonden die voldoet aan de criteria:

  • De studie moet van hoge kwaliteit zijn (systematische review, randomized controlled trial (RCT)).
  • De studie moet antwoord geven op de uitgangsvraag waarbij gekeken wordt naar de uitkomstmaat aanvalsvrijheid of bijwerkingen.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

Jannuzzi et al. (Jannuzzi et al., 2000) verrichtten een open RCT bij 180 patiënten (kinderen en volwassenen) die net waren gediagnosticeerd en werden behandeld met anti-epileptica (carbamazepine, valproaat, fenytoïne, fenobarbital en primidone). In de interventiegroep (n=93) werd de dosering bepaald op basis van de serumspiegel, in de controlegroep (n=87) op basis van klinische bevindingen. De totale follow-up was twee jaar. Na twaalf maanden was de aanvalsvrijheid in de interventiegroep 60% en in de controlegroep 61% (p=0.74). Ook werden er in beide groepen bij evenveel patiënten bijwerkingen gesignaleerd (48% vs. 47%, p=0.88). Beperking van de studie is dat er uitsluitend patiënten met monotherapie deelnamen. De studie vond plaats in epilepsiecentra waar de behandelaren goed op de hoogte waren van te verwachten doseringen en veel voorkomende bijwerkingen.

Conclusies

Laag

Er zijn aanwijzingen dat het bepalen van de serumspiegel anti-epileptica bij nieuw gediagnosticeerde kinderen en volwassenen, die worden behandeld met carbamazepine, valproaat, fenytoïne, fenobarbital en primidon géén effect heeft op de aanvalsvrijheid (aanvalsvrij of remissie van aanvallen).

(Jannuzzi et al., 2000)

 

Laag

Er zijn aanwijzingen dat het bepalen van de serumspiegel anti-epileptica bij nieuw gediagnosticeerde kinderen en volwassenen, die worden behandeld met carbamazepine, valproaat, fenytoïne, fenobarbital en primidon niet tot minder bijwerkingen leidt.

(Jannuzzi et al., 2000)