Zoekstrategie


Lees meer

Er is gebruik gemaakt van de aanbevelingen betreffende beeldvormend onderzoek bij epilepsie zoals verwoord in de NICE-richtlijn 2012 epilepsie (NICE-richtlijn, 2012). Aanvullend is er systematisch gezocht naar literatuur, vanaf 1995, over CT en MRI bij epilepsie in Medline en the Cochrane Library.

Als selectiecriteria werden gehanteerd:

 • Het betreft een gerandomiseerde studie of een systematische review van gerandomiseerde studies.
 • De studie geeft (indirect) antwoord op de vraag wanneer CT- of MRI-onderzoek zinvol is bij de evaluatie van een patiënt met epileptische aanvallen.

Uiteindelijk werd er geen aanvullende relevante literatuur gevonden.

Samenvatting van de literatuur


Lees meer

De NICE-richtlijn 2012 (NICE-richtlijn, 2012) geeft de volgende aanbevelingen:

 • Beeldvormende diagnostiek dient toegepast te worden om structurele afwijkingen als oorzaak van epilepsie te identificeren.
 • MRI dient het beeldvormend onderzoek van eerste keus te zijn bij zowel kinderen, als jongeren en volwassenen met epilepsie.
 • MRI-onderzoek is met name belangrijk bij:
  • patiënten die epilepsie ontwikkelen voor de leeftijd van twee jaar of op volwassen leeftijd;
  • patiënten bij wie een aanwijzing bestaat voor een focaal begin op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek of EEG-onderzoek (behalve wanneer er bewijs is dat het benigne focale epilepsie betreft);
  • patiënten bij wie de aanvallen aanhouden ondanks medicatie. 
 • Beeldvormend onderzoek dient niet routinematig uitgevoerd te worden bij de diagnose idiopathisch gegeneraliseerde epilepsie.
 • CT-onderzoek dient te worden toegepast voor het identificeren van onderliggende pathologie als MRI niet beschikbaar of gecontra-indiceerd is. CT-onderzoek dient ook te worden toegepast bij kinderen en jongeren wanneer MRI-onderzoek algemene verdoving of sedatie vereist en een CT-scan niet.
 • In een acute situatie kan CT worden toegepast om te bepalen of een aanval veroorzaakt is door een acute neurologische laesie of ziekte.
 • Bij kinderen, jongeren en volwassen bij wie MRI-onderzoek vereist is, dient dit onderzoek snel gedaan te worden.